Category Archives: อนาคต (Future)

future world

คาดการณ์ล่วงหน้า โลกอนาคตจะเป็นอย่างไร

อนาคตเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เนื่องจากว่า การล่วงรู้อนาคตย่อมนำมาซึ่งแนวทางที่ถูกต้อง หากจะย้อนกลับไปสัก 10 ปีที่แล้ว ใครจะเชื่อล่ะว่า โลกของเราจะก้าวเข้าสู่ยุค IOT (internet of Things) อย่างเต็มตัว ทุกอย่างสามารถหาได้จากมือถือของเรา แล้วโลกในอนาคตอีกสัก 20 ปีข้างหน้า โลกเราจะเป็นไปแบบไหนได้อีก สกุลเงินดิจิตอลเข้ามาแทนที่ เรื่องแรกที่ต้องบอกเลยว่า มาแน่นอนในอนาคตอีกไม่ไกลมาก คงเป็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่เอาไว้ซื้อขายของกันบนโลกออนไลน์ เนื่องจากเงินในระบบที่ใช้กันจะมีเรื่องของค่าเงินที่บางครั้งมันก็แตกต่างกันเยอะมาเกี่ยวข้องลองเปรียบเทียบเงิน 1บาทกับ 1 ดอลล่าห์ ดูสิ แต่เงินในโลกออนไลน์จะไม่มีเรื่องนี้ นั่นทำให้เงินดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าอีกไม่นานคนจะหันไปหาเงินดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆ หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก ตอนเป็นเด็กผู้เขียนมักจะโดนใช้ให้กวาดบ้าน ถูบ้านตลอด แน่นอนว่าไม่ชอบเลยบอกตรงๆเคยคิดเล่นๆนะว่าถ้ามีหุ่นยนต์แม่บ้านช่วยทำแทนก็ดีจะได้ไปทำอย่างอื่น จากความคิดเล่นๆในตอนนี้เชื่อไหมว่าตอนนี้เรามีโรบอทเล็กๆมากวาดบ้านถูบ้านแทนแล้ว ดังนั้นในอนาคตอีกไม่ไกลเชื่อเลยว่า เราต้องมีหุ่นยนต์แม่บ้านคอยดูแลบ้านให้เรา เฝ้าบ้านให้เราอย่างแน่นอน รวมถึงงานอื่นด้วย การเรียนรู้อยู่ที่บ้านก็พอ การไปโรงเรียนเมื่อก่อนอาจจะไปเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือ ไปหาความรู้ แต่เชื่อเลยว่าในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปี เด็กๆอาจจะไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ได้ ทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้แบบออนไลน์บนโลกอินเตอร์เน็ตแล้ว อยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็ใส่เนื้อหาลงไป ยิ่งผสมกับแว่น VR เข้าไปอีก นั่งเรียนอยู่บ้านก็ได้ เรียนตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องรอครูมาบอกอีกต่อไปแล้ว การสื่อสาร 3

Read More