เรื่องควรรู้ของศาสนาคริสต์

Christianity

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงอีกศาสนาหนึ่งของโลก โดยเป็นเอกเทวนิยม บรรดาผู้นับถือจะได้รับพื้นฐานมาจากการสอนของพระเยซู คริสตชนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า และทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพราะฉะนั้น คริสตชนจึงเรียกขานพระเยซูว่า “พระคริสต์”

ศาสนาคริสต์ในโลกยุคปัจจุบันแบ่งเป็น 3 นิกายใหญ่ ได้แก่

  • โรมันคาทอลิก
  • อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
  • โปรเตสแตนต์

แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกยิบย่อยหลายนิกายด้วยกัน

ศาสนาคริสต์ในตอนที่เพิ่งเริ่มกำเนิดถือเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายูดาห์ โดยถือกำเนิดขึ้น ณ ชายฝั่ง Mediterranean โดยนี้ปัจจุบันก็คือแระเทศอิสราเอลกับประเทศปาเลสไตน์ ไม่นานนักศาสนาคริสต์ก็กะจายไปยังซีเรีย เมโสโปเตเมีย เอเชียไมเนอร์ อียิปต์

ศาสนาคริสต์มีความรุ่งโรจน์เพิ่มขึ้นอย่างมากเพียงแค่ไม่กี่ทศวรรษเท่านั้น พอมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมัน นอกจากนี้ดินแดนยุโรปส่วนใหญ่ก็เปิดรับศาสนาคริสต์อยาแล้ว แต่บางภูมิภาค อย่างเช่น ตะวันออกกลาง เอธิโอเปีย หรือบางส่วนของอินเดีย ศาสนาคริสต์ยังมีผู้เข้าร่วมศาสนาน้อยอยู่ หลังจากยุคสำรวจผ่านพ้น ศาสนาคริสต์ได้ยังทำการแผ่ขยายไปยังทวีปอเมริกา , ออสเตรเลีย , แอฟริกาใต้ , สะฮารา โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้เผยแพร่ผ่านทางการล่าอาณานิคม

คริสต์ศาสนิกชนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพระเยซู เป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งได้รับพยากรณ์เอาไว้ในคัมภีร์ โดยการประกาศความเชื่อนี้มีตำนานเล่าขานมาว่า พระเยซูทรงรับการทรมานอันแสนสาหัส และโหดร้าย ร่างกายของพระองค์ทรงเต็มไปด้วยโลหิตอันไหลหลากเต็มร่างกาย ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด จนสิ้นพระชนม์เพราะทรพิษบาดแผลไม่ไหว และพระองค์ถูกฝังไว้ แต่ 3 วันหลังจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ท่ามกลางความดีใจของบรรดาลูกศิษย์ การที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาเพื่อมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์อย่างแรงกล้า และมีความไว้วางใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ทั้งปวง คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากนั้น โดยนิกายส่วนใหญ่สอนเหมือนๆ กันว่าพระเยซูจะทรงกลับมาเพื่อทำการพิพากษาการกระทำของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทั้งคนเป็นและคนตาย อีกทั้งพระองค์จะทรงมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ให้แก่สาวกของพระองค์ทุกคน พระองค์คือ แบบอย่างของชีวิตอันดีงาม อันบริสุทธิ์ ที่คริสตชนทุกคนจารึกไว้ในใจ

คริสต์ศตวรรษที่ 21 ศาสนาคริสต์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2.4 พันล้านคนทั่วโลก หรือเท่ากับ 1 ใน 4 – 1 ใน 3 ของประชากรโลก เท่ากับว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกอีกด้วย