อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนามากยิ่งขึ้น ที่นี่มีคำตอบ

Religion

บทความของเราวันนี้เราขอหยิบเรื่องที่ใกล้ตัว แบบใกล้มากๆแต่เราไม่เคยมองเห็น มาเขียนแสดงความคิดเห็นกันบ้างดีกว่า อ๊ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า วันนี้เราจะไปอ่านเรื่องอะไร คำตอบก็คือ ศาสนา นั่นเอง คำถามของเราง่ายๆก็คือ เพื่อนๆคิดว่าศาสนาคืออะไร

ศาสนาคือความเชื่อ

หากจะนิยามหรือหาคำจำกัดความว่า ศาสนาคืออะไร เชื่อว่าเราคงได้คำตอบที่แตกต่างและหลากหลายแบบไม่มีที่สิ้นสุด แต่ส่วนตัวผู้เขียนเองหากจะถามว่า ศาสนาคืออะไร คำตอบคงเป็นว่า ศาสนา = ความเชื่อ ของใครแต่ละคนที่แตกต่างกันไป เพราะหากเราเชื่อแล้ว ไม่ว่าศาสนานั้นจะเป็นอย่างไร เราก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นลัทธิ นิกายอะไรก็ตาม การเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของศาสนาต้องมีความเชื่อเป็นหัวใจสำคัญ

ความเชื่อย่อมแตกต่างกัน

ทีนี้คนเราเองก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม นั่นทำให้คนเรานั้นมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปด้วย บางคนอาจจะเชื่อในศาสนาพุทธ บางคนเชื่อในพระเจ้า พระเยซู หรือบางคนเชื่อในพระอัลเลาะห์ ก็มีเหมือนกัน แน่นอนว่าคนเราสามารถเชื่อแตกต่างกันได้ แต่สำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องไม่ไปก้าวล่วงความเชื่อของใครมากกว่า

ศาสนาเดียวกัน นิกายต่างกัน

ไม่เพียงแต่คนเราจะมีความเชื่อแตกต่างกัน ศาสนาแตกต่างกันแล้ว แม้ว่าเราจะนับถือศาสนาเดียวกันก็อาจจะแตกย่อยเป็นนิกายแตกต่างกันไปด้วย อย่างศาสนาพุทธเองก็ยังแบ่งเป็น 2 นิกายด้วยกันคือ มหายาน และ หินยาน  ศาสนาคริสต์ก็มีนิกายคาทอลิค นิกายโปรแตสแตนด์ นิกายออโธดอกส์อีก หากมองลึกไปอีกแต่ละนิกายก็มีความเชื่อปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะคิดเห็นแตกต่างกันไป

ศาสนาคือเครื่องมือปกครอง

ไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้น ศาสนายังเป็นเครื่องมือในการปกครองอีกด้วย อย่างเช่น บางประเทศที่จะปกครองด้วยกฎและระเบียบของศาสนาเป็นหลัก หากใครทำผิดต้องรับโทษตามหลักศาสนาอย่างนี้ก็มี อีกอย่างทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้ว นั่นทำให้คนที่เชื่อในศาสนาก็จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเพื่อให้เป็นคนดีด้วย ผลก็คือประชาชนเป็นคนดี เมืองก็สงบสุข

ศาสนาคือหลักยึดในการดำรงชีวิต

นอกจากความเชื่อแล้ว ศาสนายังมีหลักปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความเชื่อของตัวเองด้วย แน่นอนว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้ หลายคนนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตัวเองเพราะเชื่อว่าหากทำแล้วจะต้องได้รับผลตามที่ตัวเองเชื่อ อย่างศาสนาพุทธ ก็มีหลักธรรมคำสอนมากมาย ตัวอย่างเช่น พรหมวิหาร 4 , มรรค 8 เป็นต้น สรุปว่าศาสนาคือความเชื่อ และ แนวปฏิบัติให้คนเราทำความดีในแบบของตัวเองเพื่อบรรลุขั้นสูงสุดของความเชื่อที่ตนเองนับถือ นั่นเอง(อ่านแล้วไม่งงนะ)