ทำไม แอฟริกาจึงเป็นดินแดนแห่งไสยเวทย์

BlackMagic

ทวีปแอฟริกานอกจากความเป็นซาฟารี เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ต่างๆ นานาชนิด ดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังเป็นดินแดนแห่งความเชื่อ ดินแดนแห่งไสยเวทย์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นไสยเวทย์การทำลายฝ่ายตรงข้าม ไสยเวทย์การให้พลังแก่ตัวเอง ไสยเวทย์การเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ฯลฯ มาวิเคราะห์กันว่าทำไมแอฟริกาจึงเป็นดินแดนแห่งไสยเวทย์

ความหลากหลายของชนเผ่า

ดินแดนของแอฟริกามีพื้นที่บริเวณกว้างมาก เมื่อพื้นที่มากก็ทำให้มีประชากรกระจายอยู่ทั่วไปหมด การรวมตัวของประชากรในแอฟริกาเป็นไปในลักษณะชนเผ่า แต่ละชนเผ่าก็มีความหลากหลาย มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของตัวเอง ด้วยความหลากหลายเหล่านี้จึงเป็นที่มาของพิธีกรรมความเชื่ออันมากมายบนแผ่นดินซาฟารี

ความเจริญยังไม่เข้าถึง

ความเชื่อกับความเจริญนั้นดูจะเป็นสิ่งตรงข้ามกัน ดินแดนแอฟริกาแม้ว่าจะมีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาไปเยอะก็จริง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด บางพื้นที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ บางพื้นที่ก็ปฏิเสธการเข้าไปด้วย เมื่อได้รับการศึกษาน้อย ทำให้พวกเค้ายังต้องดำเนินชีวิตบนความเชื่อเดิมอยู่ต่อไป ซึ่งความเชื่อก็จะเกี่ยวข้องกับไสยเวทย์ทั้งดำ ทั้งขาว ต่อไปกลับกันจะยิ่งทำให้ไสยเวทย์เหล่านั้นมีความสำคัญมากขึ้นต่อชีวิตพวกเค้าด้วย

การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

การดำเนินชีวิตของคนในทวีปแอฟริกานั้น ส่วนใหญ่พวกเค้าจะพึ่งพิง พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ตั้งแต่การเพาะปลูก ล่าสัตว์ ก่อสร้างบ้าน การเคลื่อนย้ายอพยพ การจัดพิธีกรรม เป็นต้น เมื่อชีวิตต้องผูกติดกับธรรมชาติ นั่นทำให้พวกเค้าต้องมีไสยเวทย์เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้ตามกำหนดของธรรมชาตินั้น ทีนี้จะทำอย่างไรเพื่อสื่อสารกับธรรมชาติเพื่อให้ได้ตามความประสงค์ของตัวเอง คำตอบก็คือ พิธีกรรมความเชื่อทางไสยเวทย์นั้นเอง ตั้งแต่การเต้นระบำเพื่อถวายเทพเจ้าตามความเชื่อ การบูชายัญพิธี การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (การสัก การใส่เครื่องประดับ)

อีกนัยหนึ่งการดำรงชีพภายใต้กฎธรรมชาติ ชนเผ่าก็ต้องต่อสู้กับธรรมชาติด้วย นั่นทำให้ชนเผ่าต้องมีการทำพิธีทางไสยเวทย์เพื่อทำให้การต่อสู้นั้นได้รับชัยชนะกลับมาเช่น การต่อสู้กับสัตว์ร้าย การไปผจญภัยในแดนห่างไกล

การต่อสู้ระหว่างเผ่า

การต่อสู้กับธรรมชาติว่ายาก แต่มียากกว่านั้นอีกคือการต่อสู้ระหว่างเผ่าด้วยกัน บ่อยครั้งชนเผ่าต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากร หรือไม่ก็เรื่องเขตแดนของเผ่า ก่อนจะออกรบระหว่างเผ่าการทำพิธีทางไสยเวทย์เพื่อตัดไม้ข่มนามคู่ต่อสู้ หรือ กำจัดศัตรูทางอ้อมเป็นสิ่งที่จำเป็น บางครั้งพิธีไสยเวทย์เพื่อปลุกขวัญกำลังใจก็มีด้วยเป็นต้น นี่จึงเป็นเหตุผลให้พิธีทางไสยเวทย์ยังคงต้องมีอยู่ในดินแดนแอฟริกาอันลึกลับแห่งนี้